Sociale Verzekeringen

donderdag 16 augustus 2007

Meer informatie over Sociale Verzekeringen

Welke verzekering vallen onder de sociale verzekeringen? Waar moet u rekening mee houden bij deze verzekering soort? Op mijn weblog zal ik meer informatie over dit onderwerp geven.

Kinderbijslag


Wat mag uw kind bijverdienen om u het recht op kinderbijslag te laten houden? Het bedrag wat een kind mag bijverdienen is vastgesteld per kwartaal. De hoogte van dit bedrag hang af van de leeftijd en de thuis of uitwonenende situatie.
Indien een kind jonger is dan 16 jaar en thuiswoont is de hoeveelheid gesteld aan de bijverdiensten onbeperkt.

Voor de zomermaanden is er sinds 2006 een andere regeling getroffen. Een kind mag dan €1100 netto bijverdienen, zonder dat zijn ouders het recht op kinderbijslag verliezen.

Ook wordt er gekeken naar de inkomsten over het gehele jaar. Indien dit niet hoger is dan een vastgesteld bedrag, is er geen enkel probleem. Hier wordt ook naar gekeken bij teruggaaf van de loonbelasting. (Inkomen wordt gezien als inkomen uit de arbeid die verricht wordt. Hierbij tellen schenkingen e.d. niet mee.)


Zorgverzekering


Een ouder is verplicht om voor een kind onder de 18 jaar een zorgverzekering af te sluiten. Voordeel voor kinderen onder de 18 jaar is dat zij geen nominale premie hoeven te betalen, daarnaast vergoeden sommige werknemers de zorgverzekeringskosten van uw kinderen.


Werkloosheid


Ook bij een vakantiebaan is er een verplichting voor de WW. Ook al zal het niet vaak gebeuren dat hier gebruik van wordt gemaakt.


Kinderen (thuis- en uitwonend)


Indien uw kind jonger is dan 18 en uitwonend is, is er een maximale verdienste waarmee u de mogelijkheid op uw kinderbijslag niet verliest. Afhankelijk van de verdienste wordt u als ouder verantwoordelijk gehouden voor de verzorging van uw kind, of niet als het kind meer verdient dan vooropgesteld.

In de onderstaande lijst vindt u een overzicht van de maximale verdiensten.

Situatie/Leeftijd Kinderbijslag (Enkelvoudig) Kinderbijslag (Tweevoudig)
16 en 17 jaar (T) maximaal € 1.175,00 Maximaal
0 t/m 17 jaar (U) maximaal € 1.662,00 € 1.024,00

T = Thuiswonend
U = Uitwonend

Ziekte


Als een vakantiewerker ziek wordt tijdens de vakantieperiode heeft hij/zij recht op een doorbetaling van het vooraf afgesproken loon. Zolang als de contractduur is vastgesteld.

Labels: